• Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Fizik - Kimya - Biyoloji

Thumbnail image

Çağımızdaki hızlı değişimlerin temel dinamiği bilim ve teknolojinin ışığı altında Çanakkale Özel İlköğretim Okulu ve Özel Lisesi’nde fen eğitimi, ana sınıfından başlayıp lisenin son sınıfına kadar devam etmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede doğadaki olay örgülerini neden sonuç ilişkisine göre değerlendirmekte, analitik düşünme ve görsel becerilerini geliştirmektedirler. Fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi derslerimizin uygulamalarının modern ve rahat bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla, fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji laboratuarları en ileri teknoloji ve deney malzemeleri ile donatılmış olup öğrencilerimizin, ders öğretmenlerinin gözetiminde  bireysel projelerinde de  kullanımlarına uygun şekilde düzenlenmiştir.

FEN  BİLGİSİ LABORATUVARI:

Fen Bilgisi Laboratuarı, ana okulu dahil tüm ilköğretim sınıflarımızın kullanımına sunulmuştur. Her hafta hazırlanan haftalık çalışma programına uygun olarak öğrencilerimiz deneylerini öğretmenlerinin gözetiminde grup çalışması ve bireysel çalışmalar şeklinde yaparlar. Laboratuarımızda bulunan  fen bilgisi deney malzemelerinin yanı sıra cansız organizma örnekleri, deneylerimize ait asetatlar ve tablolar, video dökümanları etkin ve çağdaş fen bilgisi öğretiminin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

FİZİK LABORATUVARI:

Fizik dersi yıllık müfredat programında yer alan deneyler, fizik aboratuvarımızda grup çalışması veya bireysel çalışmalara uygun olarak öğrenci merkezli eğitimi hedef alarak gerçekleştirilir. Ayrıca, deneylere ve ders konularına destek sağlamak amacıyla bilgisayar destekli deney simülasyonları, tepegöz ve asetatlar, video kasetler gibi görsel ve işitsel tüm araç ve gereçler fizik laboratuarı bünyesinde öğret- menlerimiz tarafından kullanılmaktadır.

Öğretim yılı sonunda hazırlanan Bilim Şenliği’ne yönelik fizik projeleri ve bilim çalışmaları da bu laboratuvarda  oluşturulmaktadır.

KİMYA LABORATUVARI:

Kimya laboratuarımızda, lise 1, 2, 3 sınıfı öğrencilerimiz ders müfredat programlarında bulunan deneyleri öğretmenleri eşliğinde grup çalışması ve bireysel çalışmalar şeklinde işlemektedir. Deneylere ve derslere yardımcı olması maksadıyla laboratuarımızda tepegözle asetat gösterimi, video ve  diğer görsel-işitsel dokümanlar ve araçlar bulunmaktadır. Bu laboratuarımızda, bilim şenliğimiz kapsamında hazırlanan proje ve sunumlar için öğrencilerimiz kimya öğretmenleri eşliğinde çalışma yapabilmektedirler.

BİYOLOJİ LABORATUVARI:

Biyoloji öğretmeni tarafından yürütülen biyoloji laboratuvarında tüm lise sınıflarına yönelik yıllık ders müfredat programında yer alan deneyler, canlı-cansız organizma incelemeleri, video-vcd belgesel gösterimleri, insan sağlığı konusunda doktorların rehberlik  çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bilim şenliğimize yönelik proje çalışmaları da bu laboratuvarda öğretmenimiz gözetiminde hazırlanmaktadır. Ayrıca okulumuz bahçesinde bulunan meteoroloji istasyonumuzda günlük ölçümler yapılıp,öğrenci ve öğretmenlerimiz bilgilendirilmektedir.