• Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Doğanın Dili

Türkçe dersimizin amaçlarından birisi de düşündüklerimizi güzel Türkçe’mizi doğru ve güzel kullanarak olayları ifade etmektir.


 


    

Bu nedenle doğa ile ilgili düşünce düzeyimizi yükselterek, araştırmacı ve gözlemci bir yaklaşım oluşturarak, doğadaki canlı, nesne ve doğal olayları dillendirdik.          

  

Çalışmamız boyunca gözlem yapma, araştırma, bulguları yazı ile ifade etme becerimizi geliştirdik. Doğanın dilini anlayarak farkındalık düzeyimizi yükselttik.

                                                                                                 

4. ve 5. Sınıf Öğrencileri